Porady

Parametry nasienia a płodność mężczyzny

7651673_sPłodność mężczyzn maleje w ogromnym tempie. Prawidłowe parametry nasienia reguluje ustawa WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Obecnie obowiązującą ustawą, w której podane są normy nasienia, jest ustawa z 2010 roku, która uległa licznym zmianom w stosunku do ustaw z poprzednich lat, wynikających z nowych badań i obserwacji medycznych. Jest ona dużo mniej restrykcyjna od poprzednich. Pierwszy tego typu dokument pojawił się w 1980 roku, a ustawa obecna jest już jego czwartym uaktualnieniem.


WHO wyznacza dolną granicę parametrów, na podstawie przeprowadzonych badań, które w sposób statystyczny określają, czy pacjent z danymi wartościami ma szanse na zapłodnienie partnerki. Jeśli wyniki są niższe niż przewiduje norma, mówi się o obniżonej płodności u mężczyzny. Warto jednak pamiętać, że podane normy są umowne i nie należy traktować ich jednoznacznie. W dokumencie tym, oprócz informacji o prawidłowych wynikach nasienia, znajdują się również informacje o tym jak w poprawny sposób wykonać badanie spermy.

Dla porównania zmian parametrów nasienia w tabeli zestawione są dane z 1990 roku oraz dane obowiązuje obecnie.

WHO 1999 WHO 2010
Objętość ejakulatu ≥ 2ml ≥ 1.5 ml
Koncentracja plemników (liczba plemników w 1 ml nasienia) ≥ 20 mln/ml ≥ 15 mln/ml
Całkowita liczba plemników w ejakulacie ≥ 40 ≥ 39 mln
Ruchliwość plemników typu A+ B ≥ 50 % ≥ 32 %
Ruchliwość plemników typu D (nieruchome) <50 % <60 %
Morfologia plemników (% prawidłowych form) ≥ 30% ≥ 4%
Żywotność (%plemników żywych) ≥ 50% ≥ 58%

 

Ruch typu A- ruch szybki, postępowy, prostoliniowy

Ruch typu B- ruch wolny, postępowy, nie całkiem  linearny

Ruch typu C- ruch w miejscu

Ruch typu D – plemniki nieruchome[1]

 


[1] Wojciech Pabian, Badanie nasienia analiza norm WHO, <http://www.staramysie.pl/nieplodnosc/123-badanie-nasienia-normy-analiza.html>.

Ważne jest aby pamiętać, że analiza pojedynczej próbki nasienia nie zawsze jest w 100% prawdziwa. O jakości nasienia przeznaczonego do badania świadczy wiele czynników, które mogą całkowicie zafałszować wynik badania. Mogą być to, m.in., następujące czynniki: zbyt krótki lub zbyt długi czas od ostatniego stosunku, intensywność seksualna przed oddaniem nasienia, choroby, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała, stres, zmiana diety, wysiłek fizyczny, podróże. WHO zaleca więc, aby wykonać badanie co najmniej 2 razy w celu upewnienia się o prawidłowości wyniku.

Istnieje wiele sposobów, żeby dowiedzieć się o swoich parametrach nasienia. Badań na jakość spermy jest wiele, m.in. seminogram, czyli badanie makroskopowe i mikroskopowe nasienia, komputerowa analiza nasienia (CA SA), badanie na wykrywanie przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu, test PCT, którego celem jest zbadanie czy plemniki w fazie płodnej cyklu są w stanie przedostać się do kanału szyjki macicy. Te badania można wykonać w laboratoriach.

Medycyna wychodzi naprzód parom starającym się o dziecko. Obecnie w bardzo szybki sposób można przeprowadzić odpowiednie badania oraz podjąć leczenie. Czasem zależy to tylko od jednego czynnika, który bardzo często można zniwelować, powodujący tym samym polepszenie płodności. Warto korzystać z ofert dostępnych na rynku i regularnie się badać. Mężczyźni często są uprzedzeni do tego typu badań, jednak zupełnie bezpodstawnie. Mogą oni bowiem w szybki i bezbolesny sposób przekonać się o jakości swojego nasienia i podjąć ewentualne próby poprawy wyników.

Dodaj komentarz